Servicii
Servicii
Psihologie clinică
Psihoterapie de scurtă durată și consiliere psihologică pentru copii și adulți Evaluare /psihodiagnostic pentru copii și adulți Evaluări psihologice pentru încadrare în grad de handicap
Psihologia muncii
Evaluare psihologică pentru concurs/angajare/control periodic pentru funcții de bază, funcții superioare, funcții de conducere în diverse instituții.
Psihologia transporturilor
Aviz psihologic pentru obținerea permisului de conducere auto categoria A și B (grupaI), categorii profesioniști (grupaII) Aviz psihologic atestare/control periodic pentru siguranța circulației: șoferi profesioniști, manager, instructor auto, profesor legislație; personal navigant; personal transport feroviar, personal transport aerian. Redobândire permis anulat.
Psihologie aplicată în domeniul securității naționale
Aviz psihologic pentru permis de port-armă letală/neletală/ control periodic/concurs angajare
Psihologie Judiciară
Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica Poligraf
Examinarea poligraf
Reprezintă un ansamblu de activităţi specifice de pregătire, testare, colectare și interpretare a datelor fiziologice obţinute în urma stimulării verbale sau obiectuale a subiectului, în vederea evaluării nivelului de disconfort emoţional determinat de minciună.
Expertiză judiciară
Domeniul expertizei psihologice în procesele de divorț este un domeniu nou și insuficient reglementat în România. Există însă o cerere crescută de implicare a psihologului în procesele de divorț cu minori, în contexte care sunt caracterizate de o sensibilitate mare a părților care își dispută astfel de cauze și de implicații profunde pe care acest tip de evaluare le are în procesul de stabilire a interesului superior al copilului, cu impact pe termen lung asupra dezvoltării sale. Prin urmare, este nevoie de un astfel de ghid, care să ofere recomandări de bune practici și strategii clare privind organizarea procesului de evaluare, pentru a minimiza riscul apariției unor erori de procedură care să compromită demersul evaluativ. Acest tip de demers implică o serie de limite și riscuri pentru specialist. În expertiza psihologică judiciară părţile sunt, de cele mai multe ori, în conflict privind aspecte legate de exercitarea autorității părintești, programul de legături personale, domiciliul copilului sau alte decizii importante pentru acesta, adresându-se instanței de judecată, care, la rândul său, dispune expertiza psihologică a minorului. Gestionarea echilibrată a părților și poziționarea obiectivă față de acțiunile acestora este o provocare ,dar și o responsabilitate majoră pentru psiholog.
Expertiză extrajudiciară
În expertiza psihologică extrajudiciară, psihologul realizează evaluarea la solicitarea uneia dintre părți, fără implicarea unei autorități în solicitare. De cele mai multe ori, unul dintre părinții aflați în litigiu solicită evaluarea psihologică a copilului cu intenția de a prezenta raportul de expertiză în cadrul procesului privind custodia. Există o sensibilitate aparte a acestui tip de solicitare, deoarece este posibil ca părintele care o solicită să dorească o serie de recomandări în favoarea sa, uneori ca obiectiv explicit, alteori ca obiectiv ascuns, nedeclarat, însă dedus de către specialist din declarațiile pe care le face despre cealaltă parte și despre relația cu copilul. Este obligatoriu ca, în această situație, psihologul să-și mențină obiectivitatea și imparțialitatea, înregistrând cu rezervă orice declarație a părții respective, și să comunice explicit limitele acestei evaluări. Astfel, chiar dacă prevederile etice și deontologice în vigoare permit evaluarea copilului cu consimțământul unui singur părinte, este recomandat să i se aducă la cunoștință celuilalt părinte faptul că minorul este implicat într-un demers de expertiză psihologică și să i se solicite participarea. Aceste comunicări este indicat să se realizeze în formă scrisă. În cazul în care al doilea părinte refuză, psihologul nu poate emite concluzii sau recomandări cu privire la relația copilului cu părintele absent, ci doar concluzii privind percepția copilului asupra relației cu celălalt părinte, așa cum reiese în urma probelor psihologice aplicate . Și în această situație există posibilitatea ca raportul de expertiză să fie contestat de către cealaltă parte; prin urmare, este indicat ca psihologul să respecte o procedură riguroasă, care să scadă posibilitatea apariției unor erori.